Blog Arşivleri

Sabah Namazı Vakti ve Nasıl Kılınır ?

Sabah Namazı Kılınışı

Sabah namazı, ikisi  sünnet, ikiside farz olmak üzere dört  rek’attır.

5 Vakit Namaz , Sabah Namazı

Sabah Namazının Sünnetinin Kılınışı

Sabah namazının sünneti iki rek’attır.

 Sabah Namazı sünneti birinci rek’at

Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Sabah namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilir ve ”Allâhü Ekber” düyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır.

Ayakta sırasıyla;
– Sübhâneke okunur.
– Eûzü Besmele çekilir.
– Fâtiha Suresi okunur.
– Fâtiha Suresi okunduktan sonra , Kur’an’dan bir sûre daha okunur.
-Rükû: Bu yazının geri kalanını okuyun

Reklamlar

Namazın Edebleri Nelerdir ?

Namazların bir kısım adabı vardır. Bunlar birer mendub demektir. Bunları terk etmek yerilmeyi gerektirmez, bir günah sayılmaz. Fakat bunları yapmak daha faziletlidir, daha çok sevab kazanmaya sebebdir. Şuurlu bir müslüman namazın ne kadar büyük bir ibadet olduğunu bilir, namaz sayesinde merhameti geniş olan ezelî mabudunun manevî huzurunda bulunduğunu anlar. O mukaddes mabudunun kendisini görüp bildiğini düşünerek son derece edebe riayet eder. Görünüş haliyle tevazu belirten bir durum alır. Mümkün olduğu kadar kalbinin iç duygularını dünyadan ve bayağı düşüncelerden korumaya çalışır. Bunun içindir ki:
“Namaz ancak kalb huzuru iledir.” denilmiştir.
Namazların Başlıca Edebleri Şunlardır:
1) Namazda dışı ve içi ile bir sükunet, bir huzur ve Allah’a ibadet duygusu içinde bulunmak.
2) Üst elbiseyi açık bulundurmayıp düğmelemek ve erkekler için, yenleri varsa, ellerini yenlerinden dışarıya çıkarmak.
3) Kıyam halinde secde yerine, rükuda ayakların üzerine, secdede burnun iki yanına, oturuşla kucağa, selamda sağ ve sol omuz başlarına bakmak.
4) Yalnız başına namaz kılan, rüku ve secde tesbihlerini üçten ziyade yapmak. Bu yazının geri kalanını okuyun

Namazın Vacibleri Nelerdir ?

     Namazın Vacibleri
141- Namazların farzları olduğu gibi, bir kısım vacibleri de vardır. Bu vacibleri yerine getirmekle namazın farzları tamamlanıp noksanları giderilmiş olur. Şöyle ki:
1) Namaza başlarken yalnız “Allah” ismi ile yetinmeyip büyüklüğü ifade eden “Ekber” sözünü de ilave ederek “Allahü Ekber” demek vacibdir.
2) Namazlarda “Fatiha” süresini okumak vacibdir. Üç İmama göre ise, bunu okumak farzdır.
3) Namazlarda farz olan Kur’an okuyuşunun ilk iki rekata bağlı kılınması vacibdir.
4) İlk iki rekatın her birinde bir defa Fatiha suresi okunup tekrarlanmaması vacibdir.
5) Fatiha suresini diğer okunacak sure ve ayetlerden önce okumak vacibdir. Bu yazının geri kalanını okuyun