Blog Arşivleri

Namaz Sureleri Türkçe ve Arapça Okunuşları

Namazda okunacak kısa ayetler arapça türkçe okunuşları

Ayet-el Kürsi Okunuşu ve Anlamı

Bismillehirrahmenirrahiym.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah… O’ndan başka İlah yoktur.Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez.O, pek Yücedir, pek büyüktür.

Bu yazının geri kalanını okuyun

Reklamlar